Natuur in Nederland op het web

 

HOME

 

 

Belangrijke websites voor cijfers en feiten††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Bossen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.bosdata.nl

Natuurcompendium†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurcompendium.nl

Natuurinformatie†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurinformatie.nl

Natuurkaart†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurkaart.nl

Natuurstatistieken††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.cbs.nl

Natuurkalender†††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurkalender.nl

Natuurlinks††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.fambof.nl/links/biologie/

Nederlandse soorten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nederlandsesoorten.nl

Organisaties m.b.t. dieren:

Zoogdieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VZZ

Vogels†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SOVON

Reptielen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† RAVON

AmfibieŽn ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† RAVON

Vissen ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† OVB

Vlinders †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Vlinderstichting

Weekdieren †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ANM

Organisaties m.b.t. planten:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Hogere planten †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Stichting Floron, Leiden

Mossen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bryologische en Lichenologische Werkgroep

Korstmossen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bryologische en Lichenologische Werkgroep

Kranswieren††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren

Paddestoelen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nederlandse Mycologische Vereniging

Startpagina Natuur: ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† natuur.pagina.nl

Vereniging Onderzoek Flora en Fauna††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.voff.nl

Verspreiding planten en dieren: ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurloket.nl

Waarnemingen planten en dieren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.waarneming.nl

Zeedieren: †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.anemoon.org

Zoet- en zoutwater monitoring:†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.trendsinwater.nl

 

Tijdschriftenkranten, boeken, radio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

De Levende Natuur†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.delevendenatuur.nl

Grasduinen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.grasduinen.nl

KNNV uitgeverij†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.knnvuitgeverij.nl

Natuur en boek††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurenboek.nl

Natuur en Techniek†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natutech.nl

Trouw Ė Henk van Halm ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.trouw.nl/henkvanhalm

Vroege vogels†††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† vroegevogels.vara.nl

 

Natuurverenigingen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Bomenstichting††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.pz.nl/bomen

Bomen over leven††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.bomenoverleven.nl

Das en Boom†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dasenboom.nl

Dutch Birding Association†††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dutchbirding.nl

Ecomare†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.ecomare.nl††††††††

European Invertebrate Survey Ė Nederland (ongewervelden)†††† www.naturalis.nl/eis

Greenpeace††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.greenpeace.nl

Heimans & Thijsse Stichting††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† H&T

IVN -Instituut voor Natuur- en Milieueducatie†††††††††††††††††††††††††† www.ivn.nl

Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.jnm.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging††††††††††††† www.knnv.nl

Natuurhistorisch Genootschap Limburg††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nhgl.org

Natuurpunt BelgiŽ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurpunt.be

Nederlandse Entomologische Vereniging (insecten)†††††††††††††††††††† www.nev.nl

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie††††††††††††††††††††††††††††††††† www.njn.nl

Nederlandse Malacologische Vereniging (weekdieren)†††††††††††††† www.spirula.nl

Stichting Duinbehoud††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.duinbehoud.nl

Stichting Natuur en Milieu††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.snm.nl

Vogelbescherming†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.vogelbescherming.nl

Waddenvereniging†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.waddenvereniging.nl

Wereldnatuurfonds †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.wnf.nl

†††††††††††

Natuurbeheer ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Staatsbosbeheer††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.staatsbosbeheer.nl

Provinciale landschappen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.landschappen.nl

Fryske Gea††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.fryskegea.nl

Groninger Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.groningerlandschap.nl

Drents Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.drentslandschap.nl

Overijssels Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.landschapoverijssel.nl

Flevo Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.flevo-landschap.nl

Geldersch Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.hgl-vgk.nl

Utrechts Landschap†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.utrechtslandschap.nl

Noord-Hollands Landschap†††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††† www.landschapnoordholland.nl

Zuid-Hollands Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.zuidhollandslandschap.nl

Zeeuwse Landschap†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.hetzeeuwselandschap.nl

Brabants Landschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.brabantslandschap.nl

Limburgs Landschap†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.limburgslandschap.nl

Nationaal Park De Hoge Veluwe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.hogeveluwe.nl

Nationale Parken†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nationaalpark.nl

Natuurmonumenten†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurmonumenten.nl

 

Musea, Plantentuinen, Dierentuinen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Artis††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.artis.nl

Botanische tuin De Kruidhof††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dekruidhof.nl

Dierentuinen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dierentuinen.net

Diergaarde Blijdorp†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.diergaardeblijdorp.nl

Fries Natuurmuseum†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.friesnatuurmuseum.nl

Hortus Botanicus Leiden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.hortus.leidenuniv.nl

Hortus Botanicus Amsterdam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dehortus.nl

Hortus Haren†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.hortusharen.nl

Museum voor Natuur- en Wildbeheer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† link verwijderd

Natura Docet†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.naturadocet.nl

Naturalis Leiden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.naturalis.nl

Natuurhistorisch Museum De Peel††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.museumasten.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nhmmaastricht.nl

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum, Oudenbosch, †††††††† www.nvmoudenbosch.nl

Natuurmuseum Groningen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurmuseum.org

Natuurmuseum Rotterdam†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nmr.nl

Natuurmuseum Tilburg†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurmuseumbrabant.nl

Noorder Dierenpark††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.zoo-emmen.nl

Stichting Nederlandse Plantencollecties†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† www.nationale-plantencollectie.nl

Stichting Oase††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.stichtingoase.nl

Stichting Zeldzame Huisdierrassen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.szh.nl

Zeemuseum Miramar††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.miramar-zeemuseum.nl

ZoŲlogisch Museum Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.science.uva.nl/zma

 

Namen planten en dieren††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Natuur & Taal†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.iae.nl/users/hjts

Omne-vivum†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.omne-vivum.com

Plantennamen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.plantennamen.nl

Visserslatijn†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.visserslatijn.nl

Betekenis vissennamen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† aquavisie.retry.org

 

Onderzoek en wetenschap††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Alterra††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.alterra.nl

Centraal Bureau voor Schimmelcultures†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.cbs.knaw.nl

Expert Centre for Taxonomic Identification††††††††††††††††††††††††††††††††† www.eti.uva.nl

Instituut voor Natuurbehoud†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.instnat.be

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut††††††††††††††††††††††††† www.knmi.nl

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen††††††††††† www.knaw.nl

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging†††††††††††††††††††††††††††† www.knbv.nl

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging ††††††††††††††††††††††† www.knbv.org

Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging†††††††††††††††††††††† www.kndv.nl

Landelijke Vegetatie Databank†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.synbiosys.alterra.nl/lvd

Nationaal Herbarium Nederland††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nationaalherbarium.nl

Nederlands Instituut voor Ecologie††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nioo.knaw.nl

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee††††††††††††††††††††††††††††† www.nioz.nl

Netherlands Biodiversity Information Facility†††††† ††††††††††††††††††††††† www.nlbif.nl

Nederlands Instituut voor Biologie††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nibi.nl

Plantenziektekundige Dienst††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.minlnv.nl/pd

Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.rivo.dlo.nl

Technische Universiteit Delft, Bouwkunde††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.bk.tudelft.nl

Vogeltrekstation††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.vogeltrekstation.nl

Waddenadviesraad††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.waddenadviesraad.nl

Zeegras††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.zeegras.nl

 

Software†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Orde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.nev.nl

Synbiosys†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.synbiosys.alterra.nl

SynBioSys Europe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.synbiosys.alterra.nl/eu

Trim††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† zeus.nyf.hu/~szept/trim.htm

Turboveg††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.synbiosys.alterra.nl/turboveg

 

Diversen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Dierenbescherming†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.dierenbescherming.nl

Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit††††††††††††† www.minlnv.nl

Ministerie van Verkeer en Waterstaat††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.waterstat.nl

Natuurmedia††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.natuurmedia.nl

Platform Waddenzee†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.waddenzee.nl

VARA's Vroege Vogels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.omroep.nl/vara/vroegevogels

 

Internationaal††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† webadres

Biodiversity and the Netherlands†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.biodiversity-chm.nl

Bird Life†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.birdlife.org

CITES††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.minlnv.nl/infomart/regeling/cites/

European Centre for Nature Conservation Tilburg†††††††††††††††††††††† www.ecnc.nl

European Environment Agency††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.eea.eu.int/main_html

European Union for Coastal Conservation††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.eucc.nl

Netherlands Committee of IUCN†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.iucn.nl

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

datum laatste wijziging pagina: 11 april 2005

laatste check links: 26 augustus 2004