Overzicht website Natuurcijfers


Informatieve website met veel feiten en cijfers over de natuurInhoud
Welke dieren en planten komen in Nederland waar voor en in welke aantallen? Daarover is veel bekend, maar de juiste gegevens vinden is vaak moeilijk. Deze website is een wegwijzer in de doolhof van informatie over flora en fauna in Nederland.
De titel natuurcijfers geeft aan dat de nadruk ligt op voorkomen en aantallen dieren, planten en soorten. Daarnaast staan er ook gegevens over de namen van planten en dieren en biografische gegevens van Nederlandse biologen. Ook zijn er links naar andere webpagina's, waar gegevens over de natuur in Nederland te vinden zijn.

Onderwerpen
• Trends van soorten (monitoring)
• Verspreiding van soorten (atlassen)
• Biodiversiteit (naamlijsten)
• Naamgeving planten en dieren (o.a. betekenis Wetenschappelijke en Nederlandse namen)
• Nieuws met feiten over Nederlandse natuur
• Biografieën van biologen
• BioBase, register Biodiversiteit

Overzicht website
Niveau 1 		Niveau 2		Niveau 3

Home
			Natuurnieuws
			Nieuw
			Nieuwe boeken
			Dieren
						Beschrijvingen
						Naamlijsten
						Verspreiding
						Websites
			Planten
						Beschrijvingen
						Naamlijsten
						Verspreiding
						Fenologie
						Websites
			BioBase
						Bestellen
						Up-dates
						Algemene informatie
			Aantal soorten Nederland
			Natuur- en milieukroniek
			Planten- en diernamen
						Naamlijsten planten en dieren
						Wetenschappelijke namen – inleiding
						Wetenschappelijke namen – betekenis
						Nederlandse namen – inleiding
						Auteursnamen
			Collecties musea en herbaria
			Biografieën biologen
			Interessante websites
			Over deze website


De website is samengesteld door Lodewijk van Duuren uit Zoetermeer