Octopus


Octopus Cuvier, 1797
Familie: Octopodidae

Legendes met veelarmige zeemonsters zijn al eeuwen oud. Homerus beschrijft in zijn Odyssee in de zevende eeuw voor Chr. Skylla en Charybdis die in een zee-engte de schepen bedreigen. Deze Skylla beschrijft hij als een veelarmig en veelkoppig zeemonster die zijn achterlijf in een rotsspleet verbergt en met zijn bewegelijke armen zeelieden vangt. Het ligt voor de hand in deze beschrijving het gedrag van de octopus te herkennen die ook in een rotsspleet huist en met zijn vangarmen in het omliggende water zijn voedsel vangt. Ook in het verhaal uit 1565 van de Zweedse bisschop Olaus Magnus over de verschrikkelijke monsters van de kust van Noorwegen, komen inktvissen voor die hij kraken noemt. Daar komt het Nederlandse woord kraak en het Duitse woord Krake vandaan. De wetenschappelijke naam Octopus laat zich gemakkelijk verklaren. Octopus komt van het Griekse okto = acht en pus = pous = voet.
Namen als Achtvoetige, Achtarmige inktvis en Achtarm zijn in Nederland in gebruik. De soort behoort evenals Eledone cirrhosa tot de achtarmige inktvissen (orde Octopoda) in tegenstelling tot Sepia die tot de tienarmige inktvissen behoort. In andere talen zijn veel namen in gebruik die terug te voeren zijn op een oudere wetenschappelijke naam: Polypus vulgaris Lam. Welke is afgeleid van het Griekse polu- = veel en pous = voet. Bijvoorbeeld Meerpolyp, Pulp en Seepolyp (Duits), pieuvre en poulpe (Frans), polyp (Engels), pulpo (Spaans), polpo (Italiaans), polvo (Portugees). In het Nederlands bestaan wel de oude namen veelvoet of zeeveelvoet, maar de naam poliep wordt doorgaans gebruikt voor een groep neteldieren. In veel talen is ook de naam Octopus of Oktopus als volksnaam bekend, onder meer in Nederland, Duitsland en Engeland.

Octopus vulgaris Cuvier, 1797
Nederlands: (Gewone) achtarm
De vertaling van de soortnaam vulgaris (lat.) is gewoon in de betekenis van algemeen voorkomend.

Octopus maya Voss en Solis, 1966
De soort Octopus maya uit de Golf van Mexico is genoemd naar het indianenvolk Maya.