Collecties

 

HOME

 

Een aantal natuurhistorische musea en herbaria en Nederland bezitten een omvangrijke collectie fossielen, gesteenten, mineralen en dieren en planten in geconserveerde vorm. De collecties zijn onmisbaar als:

§         basismateriaal voor alle vergelijkend biologisch onderzoek

§         duurzaam archief van biodiversiteit en veranderingen in ruimte en tijd

§         referentiemateriaal bij identificatie en naamgeving van planten en dieren

§         vanwege de type-exemplaren; dit zijn exemplaren die bij de ontdekking van een nieuwe diersoort worden aangewezen als standaard voor de hele soort en aan de hand van deze exemplaren worden de soort beschreven.

 

Teylers Museum Haarlem

Naturalis Leiden

Zoölogisch Museum Amsterdam

Natuurmuseum Rotterdam

Laboratorium voor Nematologie Wageningen

Nationaal Herbarium Leiden

Nationaal Herbarium Utrecht

Nationaal Herbarium Wageningen

 

           

Teylers Museum Haarlem

Fossielen                                                  22 361

Gesteenten                                                 4 153

Mineralen                                                   7 303

Geologische fenomenen                                 600

 

Meer informatie

 

Naturalis Leiden

Aantal exemplaren

Insecten                                              5 250 000

Overige ongewervelden                       2 290 000

Gewervelde dieren                              1 000 000

Fossielen                                             1 160 000

Gesteenten en mineralen                          440 000

Edelstenen                                                  2 000

Objecten in de educatieve collectie           10 000

 

Meer informatie

 

Zoologisch Museum Amsterdam

 

Vogels                                                     50 000

Zoogdieren                                               30 000

Vissen                                                      40 000

Holtedieren                                              32 000

Vissen                                                      40 000

Wormen en stekelhuidigen                        40 000

Insecten                                              8 000 000

Mijten en collembolen                               85 000

Weekdieren (monsters)                          300 000

 

Meer informatie

 

 

Natuurmuseum Rotterdam

 

Fossiele zoogdieren                                                      2 000

Opgezette vogels                                                          2 000

Ongemonteerde vogelskeletten en losse schedels           5 000

Vogelbalgen                                                                     750

Opgezette zoogdieren                                                      200

Zoogdierbalgen                                                                500

Zoogdierskeletten en losse schedels                                  500

Vissen op alcohol                                                          1 000

Reptielen en amfibieën op alcohol                                     330

Kevers                                                                       21 000

Mieren, wespen en bijen                                             66 000

Vlinders                                                                      30 000

Spinnen op alcohol                                                        1 500

Krabben en kreeften (meest op alcohol)                        5 000

Schelpen (monsters)                                                    60 000

Stenen en mineralen                                                      1 000

Foraminiferen (monsters)                                               1 000

Zeesterren en zee-egels                                                    550

Hogere planten (herbariumbladen)                               10 000

 

Meer informatie

 

 

Laboratorium voor Nematologie Wageningen

 

Collectie rondwormen of aaltjes

 

Preparaten                                                                  50 000 met 200 000 individuen

 

 

Nationaal Herbarium Leiden (Rijksherbarium)

Aantal exemplaren gewone collectie

Zaadplanten                                                                2 750 000

Varens                                                                           250 000

Mossen                                                                          375 000

Algen                                                                             250 000

Schimmels                                                                      450 000

 

Aantal exemplaren speciale collectie

Nuttige planten                                                                 6 000

Alcohol-collectie                                                             15 000

Zaden                                                                               7 000

Vruchten                                                                         10 000

Houtmonsters                                                                  25 000

Microscopische preparaten                                              46 000

 

Meer informatie

 

 

Nationaal Herbarium Utrecht

 

Planten                                                                       800 000

Meer informatie

 

 

Nationaal Herbarium Wageningen (Herbarium Vadense)

Aantal exemplaren collectie

Planten                                                                       800 000

Alcoholcollectie                                                             22 000

Houtmonsters                                                                18 000

 

Meer informatie

 

De pagina is bijgewerkt op: 26-11-2003 7:29