Nieuwe boeken


Nieuwe boeken met betrekking naamlijsten, veldgidsen, naamgeving, determinatie, flora’s, fauna’s, atlassen, soortbeschermingsplannen, Rode lijsten, ecologie, biografieën etc.31 december 2005

M.P. van Veen (2004) Hoverflies of Northwest Europe. Indentification keys to the Syrphidae. KNNV-Uitgeverij 254 pagina’s. ISBN 90-5011-199-8. Prijs 34,95 Euro.

15 november 2005

Ruud van der Meijden (2005) Heukels' Flora van Nederland. 23ste druk. ISBN 9001 58344 X. Prijs 49,95 Euro.

P. Oosterbroek, H. de Jong, en L. Sijstermans (2005). De Europese families van muggen en vliegen (Diptera). KNNV Uitgeverij Utrecht. 208 pagina's. ISBN: 90-5011-213-7. Prijs 29.95 Euro.

Bert Higler (2005) De Nederlandse kokerjufferlarven. KNNV Uitgeverij Utrecht. 144 pagina's. ISBN 90-5011-212-9. Prijs 29.95 Euro.

20 mei 2005

EIS-Nederland e.a. 2005. Waarnemingenverslag 2005. EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Leiden, Wageningen en Assen. [verspreidingskaarten van o.a. sprinkhanen, vlinders en libellen].

15 april 2005

E.J. Weeda, J.H.J. Schaminée en L. van Duuren. 2005. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. Deel 4 Bossen, struwelen en ruigten. KNNV uitgeverij Utrecht. 282 pagina’s. ISBN 90 5011 197 1.

11 april 2005

Sietzo Dijkhuizen. 2005. Jac.P. Thijsse een biografie. Natuurbeschermer, flaneur en acteur van Verkade-albums. De Arbeiderspers, Amsterdam & Antwerpen. 299 pagina’s. ISBN 90 295 1418 3. Prijs 19.95 Euro.

3 december 2004

Berend Voslamber, Erik van Winden en Kees Koffijberg. 2004. Atlas van ganzen, zwanen en smienten in Nederland. SOVON-onderzoeksrapport 2004/8. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 104 pagina’s.

S . Verkem, J. De Maesenaaer, B. Vandendriesche, G. Verbeylen en S. Yskout. 2004. Zoogdieren in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987-2002. Natuurpunt 2004. 452 pagina’s. Prijs 39,75 Euro.

23 november 2004

Peeters, T.M.J. e.a., 2004.De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata). (Nederlandse Fauna deel 6). Naturalis en KNNV. 507 pagina’s. ISBN 90 5011 174 2. Prijs 64,95 Euro.

16 november 2004

Tamis, W.L.M., R. van der Meijden, J. Runhaar, R.M. Bekker, W.A. Ozinga, B. Odé & I. Hoste, 2004. Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003. Gorteria 30 – 4/5. pagina 101-195. Prijs 11,50 Euro.

Roos, R. e.a. (red.), 2004. Opgewarmd Nederland (boek + DVD). 224 pagina’s. ISBN 90 808158 2 9. Prijs 34,95 Euro.

11 oktober 2004

Eddy Weeda, 2004. Boerendiversiteit voor Biodiversiteit. Een inventarisatie van de spontane plantengroei op vijf natuurvriendelijke rundveebedrijven. Alterrarapport 973. 100 pp.

10 augustus 2004

K. van Herk & A. Aptroot. 2004. Veldgids korstmossen. KNNV uitgeverij. 423 pagina’s. ISBN 90 5011 175 0. Prijs 33,95 Euro.

7 augustus 2004

J.A.M. Janssen & J.H.J. Schaminée. 2004 Soorten van de habitatrichtlijn. Europese natuur in Nederland. KNNV uitgeverij. 112 pagina's. ISBN 90 5011 191 2. Prijs 24,95 Euro.

4 augustus 2004

Ton Denters. 2004. Stadsplanten. Veldgids voor de stad. Fontaine Uitgevers. 432 pagina's. ISBN 90 5956 075 2. Prijs 19,90 Euro.

Klaas J. Eigenhuis. 2004. Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen. Stichting Dutch Birding Association. 672 pagina’s. ISBN 90 8084 331 8. Prijs 30 Euro.

M. de la Haye & J.M. Drees. 2004. Beschermingsplan Noordse woelmuis. Rapport EC-LNV nr. 270. Ministerie van LNV, directie IFA, Den Haag. 74 pagina’s. Prijs 7 Euro.

G.J. Gerritsen, K. Koffijbergen & P. Voskamp. 2004. Beschermingsplan Kwartelkoning. Rapport EC-LNV nr. 271. Ministerie van LNV, directie IFA, Den Haag. 83 pagina’s. Prijs 7 Euro.

R. de Bruyne. 2004. Veldgids schelpen. KNNV uitgeverij. 224 pagina’s. ISBN 90 5011 140 8. Prijs 24,95 EURO.

R. Kleukers & R. Krekels (2004) Veldgids sprinkhanen en krekels KNNV Uitgeverij Utrecht. 191 pagina’s. prijs 24,95 Euro.