Boeken en artikelen over verspreiding van planten

en plantengemeenschappen

 

 

Hogere planten

Mossen

Kranswieren

Paddestoelen

 

Hogere planten en plantengemeenschappen

 

Cools, J.M.A. , 1989. Atlas van de Noordbrabantse flora. KNNV, Utrecht. 371 pp.

 

Denters, T. 1998. Flora-atlas van de regio-Amsterdam.

 

Jalas, J. & J. Suominen (red.) 1972-.. Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. 1- . Helsinki.

 

Koster, A. 1985. Verspreiding en betekenis van de Nederlandse spoorwegflora. Ministerie van.Landbouw. Wageningen. 292 pp.

 

Kreutz, C.A.J. 1987. De verspreiding van inheemse orchideeën in Nederland. KNNV. 257 pp.

 

Linde, Benno te en Louis-Jan van den Berg 2003. Atlas van de flora van Oost-Gelderland. St. De Maandag, Babberich.

 

Mennema, J., A.J. Quene-Boterenbrood & C.L. Plate 1980. Atlas van de Nederlandse flora. 1 Uitgestorven en zeer zeldzame planten. Amsterdam.

 

Mennema, J., A.J. Quene-Boterenbrood & C.L. Plate 1985. Atlas van de Nederlandse flora. 2 Zeldzame en vrij zeldzame planten. Utrecht.

 

Meijden, R. van der, C.L. Plate & E.J. Weeda 1985. Atlas van de Nederlandse flora. 3 Minder zeldzame en algemene soorten. Leiden/Voorburg/Heerlen.

 

Ploeg, D.T.E.,  O. Hoekstra en F. Rudolphi 1977. Atlas fan de floara fan Fryslân. Fryske Akademie.

 

Rompaay, E. van & L. Delvosalle, 1979. Atlas van de Belgische en Luxemburgse flora. Pteridofyten en Spermatofyten. Meise.

 

Rensen-Bronkhorst, R. (red.) 1993. Atlas van de Flora van Eindhoven 1980-1989. KNNV afdeling Eindhoven.

 

Schaminée,J.H.J., L.van Duuren & A.J.de Bakker, 1992. Europese en mondiale verspreiding van Nederlandse vaatplanten. Gorteria 18 (3/4), 57-96.

 

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée en L. van Duuren, 2001. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. deel 1. Wateren, moerassen en natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

 

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée en L. van Duuren, 2002. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. deel 2. Graslanden, zomen en droge heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

 

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée en L. van Duuren, 2003. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. deel 3. Kust en binnenlandse pioniermileu's. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

 

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée en L. van Duuren, 2005. Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. deel 4. Bossen, struwelen en ruigten. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

 

Werkgroep Flora Kartering Drenthe (B.Hoentjen e.a) 1999. Atlas van de Drentse flora. Schuyt & Co Haarlem. 798 pp.

 

 

Mossen

 

Touw, A. & W.V. Rubers 1989. De Nederlandse bladmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Musci (Sphagnum uitgezonderd). Rijksherbarium Leiden.

 

Gradstein, S.R., H.M.H. van Melick, 1996. De Nederlandse Levermossenen Hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Hepaticaeen Anthocerotae. Utrecht.

 

 

Kranswieren

 

Nat, E., J. Simons, M.A.A. de la Haye & H. Coops, 1994. Historisch en actueel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland in samenhang met waterkwaliteitsfactoren. VU en RIZA, Amsterdam en Lelystad.

 

 

Paddestoelen

 

Nauta, M.M. & E.C. Vellinga 1995. Atlas van Nederlandse paddestoelen. Rotterdam/Brookfield.

 

 

Datum laatste wijziging: 20 mei 2005