Boeken en artikelen over verspreiding van dieren

 

 

Algemeen

Zoogdieren

Vogels

Reptielen

AmfibieŽn

Vissen

Libellen

Vlinders

Weekdieren

Overige ongewervelden

 

 

Algemeen

 

EIS-Nederland e.a., 2005. Waarnemingenverslag 2005. EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Leiden, Wageningen en Assen. [verspreidingskaarten van o.a. sprinkhanen, vlinders en libellen].

 

Siepel, H., F.A. Bink, S. Broekhuizen, A.H.P. Stumpel en W.K.R. E. van Wingerden, 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de fauna. 1. De terrestrische fauna. IBN-rapport 012. IBN-DLO, Wageningen..

 

Siepel, H., R.J. Knijn, F.J.J. Niewold en H.J.L. Heessen, 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de fauna. 1. De aquatische fauna. IBN-rapport 023. IBN-DLO, Wageningen..

 

 

Zoogdieren

 

Wijngaarden, A. van, V. van Laar & M.D.M. Trommel, 1971. De verspreiding van de Nederlandse zoogdieren. Lutra 13, 1-41, kaart, 1-64.

 

Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen, 1992. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. KNNV, Utrecht.

 

Limpens, Herman, Kees Mostert & Wim Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en oecologie. KNNV Utrecht.

 

Mitchell-Jones, A.J., G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P.J.H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J.B.M. Thissen, V. Vohralik & J. Zima, 1999. The atlas of European mammals. Poyser Natural History.

 

 

Vogels

 

Ward J.M. Hagemeijer & Michael J. Blair, 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. European Bird Census Council, T & AD Poyser. 903 pp.

 

Fred Hustings & Jan-Willem Vergeer, 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels. Verspreiding, aantallen verandering. Leiden, Beek-Ubbergen, Utrecht.

 

SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse Vogels. Arnhem.

 

R.M. Teixera 1979. Atlas van de Nederlandse broedvogels. 's Graveland.

 

 

Reptielen

 

Bergmans, W. & A. Zuiderwijk, 1986. Atlas van de Nederlandse Amfibieen en Reptielen en hun Bedreiging. KNNV, Hoogwoud.

 

Buggenum, H. van (red.) 1987. Verspreiding van de herpetofauna in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Stichting Herpetologische Studiegroepen en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

 

Gasc, J-P et al., 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Musťum National.

 

 

AmfibieŽn

 

Bergmans, W. & A. Zuiderwijk, 1986. Atlas van de Nederlandse Amfibieen en Reptielen en hun Bedreiging. KNNV, Hoogwoud.

 

Buggenum, H. van (red.) 1987 Verspreiding van de herpetofauna in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Stichting Herpetologische Studiegroepen en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

 

Gasc, J-P et al., 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Musťum National

 

 

Vissen

 

Knijn, Ruud J., Trevor W. Boon, Henk J. L. Heessen & John R. G. Hislop, 1993. Atlas of North Sea Fishes, based on bottom-trawl survey data for the years 1985-1987. ICES, Copenhagen.

 

Nie, H.W. de 1996. Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen. Doetinchem

 

Witte, J.I.J., R. Dapper, G.J. van Noort & H.W. van der Veer 1991. De verspreiding van vissen op het Nederlands continentaal plat van de Noordzee. NIOZ, Den Burg.

 

B. Crombaghs, G. Hoogerwerf, R. Akkermans en R. Gubbels 2000. De verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in de Limburg. RAVON.

 

 

Libellen

 

Wasscher, M., R. Ketelaar, M. van der Weide, A. Stroo, V. Kalkman, N. Dingemanse, H. Ingberg & I. Tieleman, 1995. Verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen. NJN, JNM, NLO en EIS, Leiden.

 

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. Nederlandse Fauna 4. De Nederlandse Libellen (Odonata). NNM Naturalis, KNNV uitgeverij, EIS Nederland.

 

 

Vlinders

 

Dijkstra, Ate, Hans Dekker en Bert Takman, 1992. Dagvlinders in Drenthe. Provincie Drenthe, Assen.

 

Geraedts, W.H.J.M. 1986. Voorlopige atlas van de Nederlandse dagvlinders. Landelijk Dagvlinderproject Landbouw Hogeschool, Wageningen.

 

Kuchlein, J.H. 1993. De kleine vlinders. Handboek voor de Faunistiek van de Nederlandse microlepidotera. Wageningen.

 

Wynhoff, I., J. van der Made & C. van Swaay, 1992. Atlas van de Nederlandse dagvlinders. 's Graveland/Wageningen.

 

 

Weekdieren

 

Bruyne, R.H. et al., 1997. Verspreidingsatlas van de Nederlandse Mollusken (week- of schelpdieren, zoals slakken en mossels) Deel 1: bijzonder soorten voor 1985 (voorlopige versie). Stichting ANEMOON, EIS-Nederland.

 

E, Gittenberger et al. 1998. Nederlandse Fauna 2. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis.

 

 

Overige ongewervelden

 

Baukema, B., J.G.M. Cuppen, N. Nieser & D. Tempelman, 2002. Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera) Deel I; Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Lpetopodomorpha. European Invertebrate Survey Ė Nederland, Leiden.

 

Holtmann, S.E. e.a. 1996. Atlas of the zoobenthos of the dutch continental shelf. Ministery of Transport, Public Works and Water Management, North Sea Directorate.Rijswijk.

 

Jeekel, C.A.W. 1977. Voorlopige atlas van de verspreiding der Nederlandse duizendpoten (Chilopoda). ITZ, Amsterdam.

 

Jeekel, C.A.W. 1978. Voorlopige atlas van de verspreiding der Nederlandse miljoenpoten (Diplopoda). ITZ, Amsterdam.

 

Lefeber, B. van & P. van Ooijen, 1988. Verspreidingsatlas van de Nederlandse spinnendoders. Nederlandse Faunistische mededelingen Nr. 2. Leiden.

 

Lefeber, B. van, 1979. Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen. Nederlandse Faunistische mededelingen Nr. 4. Leiden.

 

NJN, 1998. Voorlopige atlas van de Nederlandse zweefvliegen. (Syrphidae). Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, 's-Graveland; European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

 

Peeters, Theo M.J., Ivo P. Raemakers & Jan Smit, 1999. Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen. EIS-Nederland.

 

 

 

datum laatste wijziging pagina: 20 mei 2005